Paški karneval

O nama

Izdrada: Novinska agencija PAG-PRESS, Pag, Jadrulićeva 29/a  Fax: 023/600119  mail:

info@pagpress.com 

Autor teksta: Josip Portada

Fotografije:

Josip Portada

Arhiv NA Pag-Press 

Stranica je aktivirana 2010. godine